Reset Password

Your search results

Kotor

January 26, 2017 by Smeštaj Apartmani

Crna Gora Smeštaj, želi Vam dobrodošlicu u naš grad!!!

Kotor – Napravili smo mali vodič pun informacija o Kotoru. Olakšali smo Vašu pretragu i pružili sve potrebne informacije o Kotoru.

Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koji čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasleđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi  bokakotorskog zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada tvorevina prirode i ljudskog duha. Tokom istorije Kotor nije uvek bio središte Zaliva. Takav ugledan položaj političkog, privrednog i kulturnog centra, koji se odražava i u nazivu Boke Kotorske, grad je stekao naročito za vreme svog svestranog uspona u srednjem veku. Ranije, za vreme Ilira i Rimljana, puno prvenstvo je pripadalao Risnu, tako da se čitava Boka nazivala „Risanski zaliv” (Sinus Rhisonicus).

Kotor nudi razne mogućnosti za celokupan porodični užitak i beskrajnu zabavu. Deca i odrasli će podjednako uživati u spoju zabave, sporta, istorije i istraživanja. Najinteresnatije je:

– vožnja brodićima po kotorskom zalivu, kao jedinstveno iskustvo istraživanja srednjevekovnog okruženja, mora i strmih litica obližnjih brda, ali takođe i sa mnoštvom plaža i prijatnih kupališta.
-gradske zidine brda Sveti Ivan, izgrađene još u 9 veku za potrebe odbrane grada, pružaju mogućnost šetnje koja će vas podsetiti na kulise i scene najvećih filmova epske fantastike.
-vožnja kajakom po zalivu, koja čitavu avanturu čini življom i nezaboravnom idealna za celu porodicu.
-Pešačke ture Lovćena i Vrmca. Okruženje obližnjeg brda Vrmac ili planine Lovćen pružaju priliku za dugotrajne šetnje u prirodi kroz šumske ili stenovite puteljke sa čestim prilikama obilaska obližnjih sela punih domaće kuhinje.
-otvoreni autobusi, koji obilaze i istražuju kotorski zaliv su podjednako zanimljivi svim uzrastima.

Kotor je najveća stara urbana celina u Crnoj Gori. Njegovo istorijsko jezgro se širilo na trouglastom prostoru između brda i mora, te reke Škurde i vrela Gurdić. Unutar moćnih gradskih bedema sačuvala je urbana matrica, uglavnom, svoj srednjovekovni prostorni raspored sa uzanim krivudavim ulicama i brojnim gradskim trgovima i ”piacetama”, na kojima su glavni urbanistički akcenti – crkve i palate. Oko njih su grupisane insulae sa građanskim kućama, čije su vidne fasade građene od lepo obrađenog kamena, domaćeg ili korčulanskog, što celini daje skladnost i specifičan mediteranski kolorit. Snažni gradski bedemi uokviruju istorijsko gradsko jezgro, protežući se ivicom brda Sv.Ivan do njegovog vrha, kao najistaknutije strateške tačke. Bedemi su sukcesivno rasli, paralelno sa širenjem grada. Ne zna se pouzdano kada se otpočelo sa njihovom izgradnjom. Najstariji delovi su oni uz severna vrata do reke Škurde, i u jugozapadnom delu pored mora. Njihova vertikalna struktura je kasnije, kada se počelo upotrebljavati vatreno oružje, ojačavana kosim kontraforima sa spoljne strane. Od 15. veka Kotor postaje pogranični grad, te se, zbog stalne opasnosti od turskih napada, proširuju i ojačavaju bedemi, izgrađuju se severna vrata (1540), rekonstruišu zapadna (1555) i višestruko ojačavaju južna vrata uz vrelo i bastion Gurdić. Pored mora i duž reke Škurde, izgrađuje se više bastiona sa dominirajućom Citadelom. Na bedemima se radilo sve do 19. veka, posebno na njihovom gornjem delu. U okviru njih, na padini brda, nalazi se crkva Gospa od zdravlja, nazvana još i Gospa od počivala, koja je služila za obred vojne posade gornje tvrđave. Najstarija arheološki evidentirana građevina unutar grada je ranohrišćanska bazilika iz 6. veka, pronađena ispod današnje crkve Marije Koleđate.

Crna Gora Smeštaj – Atrakcije u Kotoru

Česma Karampana

Česma Karampana je u prošlosti bila jedini izvor pijaće vode u gradu. U sadašnjem obliku česma potiče iz epohe baroka, s kraja 17. ili početka 18. veka. Kovana ograda delo je nekog od brojnih kotorskih majstora kovača. Budući da je kao izvor okupljala Kotorane koji su uz nju razgovarali i širili gradske priče, Karampana predstavlja simbol neiscrpnog vrela kotorskog duha.

Katedrala Svetog Tripuna

Katedrala Sv. Tripuna je najznačajniji spomenik srednjovekovnog Kotora. Podignuta je na starijem kulturnom mestu, na kome je 809. godine bila izgradjena omanja preromanička crkva posvecena istom svetitelju. Kako pokazuju najnovija arheološka otkrića, osnova te prvobitne gradjevine je imala oblik upisanog krsta sa tri prislonjene apside i, najverovatnije, kupolom nad centralnim delom. Njen ktitor je bio kotorski gradjanin Andrea Saracenis, što potvrdjuje i sarkofag s pomenom njegovog imena pronadjen do današnje crkve. Katedrala se gradila više decenija. Konacno je bila završena i osvešćena 1166.godine, o čemu je sačuvano i pisano svedočanstvo.

Crnogorska pravoslavna crkva

Crkva nosi ime Sv. Petar Cetinjski, otvorena je za posete, molitve i vencanja svake nedelje. Crnogorsko Kulturno Društvo iz Toronta i Crkveni Odbor su izradili oko dve hiljade razglednica sa motivima Crkve u Kotoru i poslali kao poklon CPC na Cetinju, krajem 2008. godine.

Crkva Svetog Luke

Crkvu Svetog Luke izgradio je 1195. godine Mauro Kacafrangi o čemu svedoči ktitorski natpis na zapadnoj fasadi. Ovo je skromna jednobrodna crkva čiji je glavni brod podeljen na tri traveja. Ima odlike romaničke i vizantijske arhitekture, a ovaj sakralni objekat jedina je građevina u gradu koja nije pretrpela značajnija oštećenja tokom potresa. Ubrzo nakon izgradnje, crkva Svetog Luke je bila oslikana freskama od kojih su ostali samo fragmenti na južnom zidu. Ikonostas je delo Dimitrija Daskala, rodonačelnika bokokotorske slikarske škole Rafailović iz 17. veka. Ova crkva je bila katolička, ali je nakon zemljotresa 1667. godine data na korištenje pravoslavnim vernicima. Zbog toga ima dva oltara – katolički i pravoslavni. Pod u crkvi čine nadgrobne ploče zajedničkih grobnica Kotorana jer su se do tridesetih godina 20 veka sahrane obavljale u samoj crkvi.

Crkva Svetog Nikole

Izgradnja crkve Svetog Nikole započeta je 1902. godine i okončana 1909. godine o čemu svedoči natpis na fasadi. Ova jednobrodna građevina građena je u pseudovizantijskom stilu, a glavnu fasadu uokviruju dva zvonika. Posebnu vrednost predstavlja ikonostas crkve Sv. Nikole rađen 1908. godine.

Crkva Svete Marije Koleđate

Crkva se nalazi u severoistocnom dijelu gradskog jezera Kotora, do severnih gradskih vrata. Podignuta je na mestu jedne starohrišćanske bazilike od koje su, pored osnove, pronadjeni ostaci crkvenog nameštaja i krstionice, što se može videti u sakristiji na 1.5 m ispod nivoa sadašnjeg poda.
Današnja crkva je podignuta 1221. godine. Jednobrodna osnova joj je podeljena na tri traveja. Nad središnjim travejom uzdiže se kupola sa iznutra okruglim, a spolja oktogonalnim tamburom. Nad zapadnim travejom svod se oslanja na masivna rebra pravougaonog preseka.

Arsenal

Zgrada Arsenala se nalazi u severoistočnom uglu Trga od oružja, koji je po njemu i dobio ime. Njegov položaj odredili su i uslovi – blizina moćnog bastiona Citadela sa kulom Kampana na severozapadnom uglu bedema Kotora i postojanje brodogradilišta na obali mora ispred bastiona Citadela. Pred Arsenalom na Trgu od oružja okupljali su se i opremali branioci grada pred nailaskom ratnih opasnosti kakva je, na primer, bio napad armade čuvenog alžirskog gusara Hajrudina Barbarose koja je 1539. godine doplovila pod Kotor, ali je nakon tri dana borbe odstupila usled otpora branilaca. U kotorskom Arsenalu opremljena je i ratna galija grada Kotora “Sveti Tripun” na kojoj su Kotorani pod zapovedništvom kapetana Jerolima Bizantija učestvovali u Bici kod Lepanta 1571. godine. Do potpune izmene izgleda i pregradnje početkom šezdesetih godina prošlog veka, ova građevina je imala veoma visoki i strmi krov i samo jedan sprat koji je stajao na moćnim svodovima prizemlja na čijim je ulaznim vratima sačuvan natpis koji kaže da je to “javno skladište materijala za posadu zaliva”. Na sprat se ulazilo spoljnim kamenim stepeništem koje je uklonjeno krajem 19. veka kada je zgrada Arsenala pretvorena u veliku vojnu pekaru koja je snabdevala garnizon u Kotoru.

Kneževa Palata

Kneževa palata je sagrađena u XVIII vijeku, a sa Kulom gradske straže čini gotovo kompletnu istočnu fasadu grada. U prošlosti je bila zvanično sedište venecijanskih providura, ali je služila i u različite vojne svrhe. Iako bez nekih istaknutih dekorativnih elemenata (osim renesansnih konzola koje pridržavaju balkon), predstavlja jedan od najvažnijih spomenika arhitekture u Kotoru.

Palata Drago

Palata čuvene kotorske plemićke porodice Drago smeštena je na trgu Sv.Tripuna, dijagonalno orijentisana u odnosu na njega, severno od katedrale, do biskupskog dvora.
Sastoji se iz dva krila, od kojih je južno, ono prema katedrali, uglavnom, sačuvalo odlike zrele gotike – bifore, trifore, reljefne timpanone, nekoliko porodičnih grbova sa zmajem kao osnovnim simbolom i druge stilske elemente. Neki od konstruktivno-dekoratvnih detalja, poput spratne trifore na istočnoj fasadi, rekonstruisani su prema nađenim podacima u najnovije vreme.

Palata Beskuća

Palata Beskuća je nastala sredinom 18. veka. Jednostavne je forme i bez mnogo dekorativnih elemenata. Najznačajniji ukrasni element na palati je gotički portal koji je pripadao porodici Bizanti. Portal predstavlja pravo remek-delo cvetne gotike. Palata je pripadala porodici Beskuća koja se posebno uzdigla krajem 18. veka kada je dobila i plemićki status. Porodična legenda kaže da je konte Jozo Beskuća hteo da u svom posedu ima sto kuća kako bi promenio prezime u Stokuća, ali mu to nije pošlo za rukom. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom 19. veka, palata je postala vlasništvo grada Kotora.